پوشش آب بند و عایق رطوبتی

پوشش آب بند

آب بند سازی سطوح

بتنی، سنگی، کاشی و سرامیک و ...

با استفاده از یک پوشش آب بند می‌توان مانع از عبور آب و بخار آب از منافذ موجود در سطح گردید. اولین راه برای جلوگیری از نفوذ آب، اجرای صحیح و بدون نقص آن است. دیواره های بتنی باید مسلح شوند تا از اشاعه ترک جلوگیری شود. بتن با نسبت آب کمتر، هنگام خشک شدن انقباض کمتری را متحمل می‌شود. این امر خود منجر به کاهش یا حذف بسیاری از ترک ها می‌گردد.

انواع پوشش آب بند از نظر مقاومت در برابر فشار منفی یا مثبت

انواع پوشش آب بند

بسیاری از پوشش های آب بند به عنوان آب بند در برار نفوذ مثبت کارایی دارند. برای درک نفوذ مثبت و منفی می‌توان استخری را در یک زمین کشاورزی در نظر گرفت. هنگامی‌که داخل استخر پر از آب باشد، آب میتواند از داخل استخر به خارج نفوذ کند و استخر با گذر زمان خالی از آب گردد. به این پدیده نفوذ مثبت گفته می‌شود. در برخی موارد ممکن است به علت وجود آب یا رطوبت در خاک بیرون از استخر، آب از خارج به داخل نفوذ کند. این امر نفوذ منفی نامیده می‌شود. بسیاری از عایق های رطوبتی در برابر نفوذ منفی از خود ضعف شان می‌دهند. زیرا آب جمع شده در پشت لایه آب بند نمی‌تواند از آن عبور کنده و به مرور به علت تجمع بخار یا آب، فشار افزایش می‌یابد و لایه عایق رطوبتی از روی سطح جدا خواهد شد. در این گونه موارد راه حل هایی برای رفع این مشکل وجود دارد. یکی از روش های موجود، استفاده از ماده آب بند به صورت پودر در ترکیب بتن هنگام بتن ریزی است. این دسته از مواد از طرفی در مرحله ابتدایی باعث کاهش چشمگیر خلل و فرج موجود در بتن می‌گردند، از طرف دیگر در صورت وجود رطوبت و ترک تا سال ها پس از اجرا، امکان نفوذ به داخل حفرات و ترک ها دارند. این مواد سپس با رطوبت احتمالی موجود ترکیب شده و دچار انبساط می‌شوند. بدین ترتیب با پر کردن ترک موجود از نفوذ آب جلوگیری می‌کنند.

مراحل اجرای پوشش آب بند

پوشش آب بند

اجرای تمامی‌پوشش های سطح در ابتدا با تمیز کردن سطح مورد نظر آغاز می‌شود. راز کیفیت بالا و دوام طولانی پروژه های اجرا شده توسط تیم مهندسی اکسیرور در استفاده از متریال مناسب و اجرا کاران با تجربه است. برای تمیزکاری سطح در وهله اول هر گونه زائده یا برآمدگی باید به کمک ابزار مناسب (ساب دستی) از روی سطح پاک گردد. سپس تمامی ترک ها باید به روش مناسب ترمیم شوند. بتن تازه باید به مدت 7 تا 14 روز خشک شود. اعمال لایه آب بند یا هرگونه پوشش دیگری بر سطوح مرطوب، اتلاف وقت و هزینه است.

روش های آب بند کردن

برای ضد آب کردن به روش اصولی، به زمان کافی و دقت در اجرا نیاز است. مواد آب بند باید به دقت به تمامی‌سطوح اعمال شود. روش قدیمی برای آب بند سازی استفاده از قیرو گونی یا ایزوگام است. این روش نیاز به صرف هزینه بیشتری دارد و برای بسیاری از موارد مانند کف سرویس های بهداشتی، نیاز است که سطح رویی اعم از سرامیک یا سنگ از روی سطح جدا شود. این امر نیاز به تخریب دارد که مشکلات ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست.

تیم فنی اکسیرور با استفاده از مواد آب بند به صورت پوشش اسپری لایه لایه، با کیفیت ترین آب بندی را با صرف کمترین هزینه ارائه می‌نماید. مواد آب بند به دوصورت تک جزئی یا دو جزئی قابل تهیه هستند که با توجه به نوع کاربرد آب بندی به مشتریان محترم پیشنهاد می‌گردد. بعضی از این نوع پوشش ها نیاز به پرایمر دارند (پرایمر اولین لایه پوشش است که ارتباط بین سطح زیر کار را با لایه های دیگر پوشش برقرار می‌کند). لایه های پوشش هم می‌توانند یکسان بوده و فقط برای افزایش ضخامت روی لایه دیگر (پس از خشک شدن لایه قبلی) اعمال شوند، هم می‌توانند جنس متفاوتی داشته باشند و برای مقاصد خاص (افزایش مقاومت مکانیکی، افزایش مقاومت شیمیایی، افزایش مقاومت به سایش، افزایش مقاومت در برابر تابش مستقیم نور خورشید و …) به لایه های پوشش اضافه شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر یا مشاوره با کارشناسان اکسیرور با ما تماس بگیرید.

مراحل اجرای پوشش آب بند

آب بند تک جزئی (ABB) آخرین پدیده در زمینه آب بندی سازههای بتنی میباشد که به همت متخصصین این شرکت از روش مهندسی معکوس از روی محصول آمریکایی ساخته شده است. ABB بصورت پودر میباشد که با آب مخلوط شده و بصورت رنگ غلیظی در میآید و از آن برای آب بندی مخازن بتنی، استخرها، اسکلهها، برجهای خنک کننده و غیره استفاده میکنند. ABB از سیمان، سیلیس ) از نوع و دانه بندی مخصوص ( و چند ماده شیمیایی فعال دیگر تشکیل شده و موثرترین روش آب بندی و حفاظت شیمیایی و دائمیبتن را فراهم میسازد.

مکانیزم تأثیر

از واکنش مواد فعال موجود در این محصول با اکسیدهای فلزی داخل بتنخصوصاً) اکسید کلسیم که به میزان زیاد در بتن موجود است( کریستالهای نا محلول سفید رنگ و سوزنی شکل ایجاد میشود که به مرور رشد کرده و تمام حفرههای داخل بتن و ترکهایحاصل از جمع شدگی را کامالً پر کرده و بدین ترتیب بتن را کامالً آب بندی، مقاوم و خشک میکند.

این فرآیند در جهت فشار آب یا جهت مخالف فشار آب صورت میگیرد و در صورت فقدان آب مجددا فعال شده و با تجدید کریستال سازی، به تکمیل عمل آب بندی در اعماق بتن ادامه میدهد. این کریستالها در عمق یک متری از سطح بتن نیز مشاهده و اندازه گیری شده اند. سنگ و مواد تشکیل دهنده این ماده تماما غیر آلی )معدنی( بوده و با بتن، آجر و مالت صد در صد هماهنگی دارند.

مزایا

ABB یا همان آب بند اکسیرور در اثر واکنش با اجزای بتن، خود، جزئی از بتن میشود و توده ای مقاوم و با دوام تشکیل میدهد. از این رو اثر آن بر بتن را نباید با اثر یک روکش ساده چسبیده به بتن یا روکش پالستیک مجزا از بتن )ممبرین( اشتباه کرد. ABB بعنوان یک نفوذگر به عمق بتن نفوذ میکند و تمام لولههای موئین بتن و ترکهای حاصل از جمع شدگی را پر و آب بند میکند، آب بند اکسیرور را میتوان از سمت مثبت یا منفی اجرا کرد. خواص آب بندی و نیز مقاومت بتن اجرا شده با ABB در برابر عوامل خورنده شیمیایی کامالً حفظ میشود حتی اگر الیه آب بند اجرا شده در سطح بتن زخمی یا کنده شود. ABB اکسیرور کامال در برابر فشار هیدرواستاتیکی باال مقاومت میکند. در مجموع از ممبرین هیدرولیتیک یا سیستم پانل رسی موثرتر و ارزان تر است. اجرای آن ساده و از این رو دستمزد اجرای ABB پایین است. مقاومت فشاری بتن را باال میبرد، در محل درزها کنده، پاره یا سوراخ نمیشود، هنگام پر سازی از پشت نیاز به قرار دادن مش فوالدی یا سیمی و دیگر روشهای حفاظتی ندارد، ترکها را تا ضخامت 4 میلیمتر پر و آب بند میکند. در این مورد عملکرد ABB اکسیرور بسیار بیشتر از پوشاندن یا پل زدن روی ترکهای مویی یا ترکهای حاصل از جمع شدن است و به بتن اجازه تنفس میدهد و از جمع شدن بخار آب جلوگیری کرده و بتن راکامالً خشک میکند و بتن را در برابر موارد شیمیایی مقاوم میسازد ) تماس دائم بتن با محلول شیمیایی در محدوده pH بین 0 تا .)3 به عالوه بتن را در برابر عوامل مخربی مانند سیکل گرما و سرما، آبهای مخرب زیر زمینی، آب دریا، کربناتها، کلرایدها، سولفاتها و نیتراتها محافظت مینماید. هنگام اجرا نیاز به خشک کردن کامل بتن نیست چون روی بتن مرطوب نیز قابل اجراست. با خشکاندن کامل بتن، آب اطراف میلگردهای داخل بتن را نیزکامالً خشک میکند و بدین ترتیب از پوسیدگی و زنگ زدن میلگرد جلوگیری میکند. غیر سمی است لذا کاربرد آن در مخازن ذخیره آب از نظر بهداشتیکامالً مورد تایید است. نیاز به زمان خشک شدن طوالنی ندارد )مگر در آب و هوای فوق العاده مرطوب(.

موارد استفاده ازآب بند اکسیرور

به طور کلی در مورد هرسازه بتنی که نیاز به آب بندی و مقاومت در برابر عوامل شیمیایی و نیز ترمیم ترکهای مویی داشته باشد میتوان از این محصول و مالت ترمیم کننده استفاده کرد.

مخازن نگهداری آب، کالریفایرها، مخازن سازههای بتنی جهت تصفیه آب و فاضالب، لولههای بتنی خطوط انشعاب وانتقال آب وفاضالب.

سدها ونیروگاههای هسته ای وآبی

سازههای دریایی نظیراسکلهها ، شمعها، آکواریومهای بتنی

تونلهای راه وتونلهای زیرزمینی مترو و مجتمع مسکونی یا اداری جهت تأسیسات.

تأسیسات پتروشیمی، برجهای خنک کننده و مخازن بتنی آنها، برجهای درمعرض مواد شیمیایی خورنده و… .

انبارها، زیرزمینهای بتنی جهت نگهداری مواد غذایی و….

فونداسیونها، پلهها، پارکینگها، کانالها، تیرهای بتنی چراغ برق، جداول بتنی خیابانها و نیز سازههای فرودگاهی.

مشخصات فنی

آب بند تک جزئی (ABB)

ABB آخرین پدیده در زمینه آب بند کردن سازه‌های بتنی است که توسط متخصصین اکسیرور از روش مهندسی معکوس از روی محصول آمریکایی ساخته شده است.

ABB از ترکیب نوعی پودر مخصوص با آب حاصل می‌شود که در نهایت برای اجرا به صورت رنگ غلیظی در می‌آید. از این نوع آب‌بند برای آب بندی مخازن بتنی، استخر، اسکله، برج خنک کننده و … استفاده می‌شود.

ABB از سیمان، سیلیس (از نوع و دانه بندی مخصوص) و چند ماده شیمیایی فعال دیگر تشکیل شده است. استفاده از ABB، موثرترین روش آب بندی و حفاظت شیمیایی بتن به صورت دائمی است. مکانیزم کار این نوع آب‌بند به این شکل است که واکنش مواد فعال موجود در این محصول با اکسیدهای فلزی داخل بتن (خصوصاً اکسید کلسیم که به حد وفور در بتن وجود دارد) منجر به تشکیل کریستال‌های نامحلول سفید رنگ و سوزنی شکل می‌شود که به مرور رشد کرده و تمام حفره‌های داخل بتن و ترک‌های حاصل از جمع شدگی حین خشک شدن را کاملاً پر می‌کند تا بتن را کاملاً آب بندی، مقاوم و خشک ‌سازد .

این فرآیند در جهت فشار آب یا جهت مخالف فشار آب (فشار منفی) صورت می‌گیرد و در صورت فقدان آب مجددا فعال شده و با تجدید کریستال سازی، به تکمیل عمل آب‌بندی در اعماق بتن ادامه می‌دهد .

این کریستال ها در عمق یک متری از سطح بتن نیز مشاهده و اندازه‌گیری شده‌اند. سنگ و مواد تشکیل دهنده این ماده، به کلی غیر آلی (معدنی) بوده و با بتن، آجر و ملات هماهنگی کامل دارد.

آب بند دو جزئی

این محصول، محصولی پلیمری دو جزیی است که از یک جزء رزین و یک جز سخت کننده تشکیل شده است. در ابتدا یک لایه ملات پایه معدنی به عنوان پرایمر اجرا می‌شود. سپس پس از اختلاط دو جزء مذکور، ترکیب به دست آمده بر روی لایه پرایمر اعمال می‌شود. اعمال این نوع آب‌بند بر روی سطوح بتنی، آن‌ها را به صورت صد در صد عایق کرده و از نفوذ هرگونه رطوبت جلوگیری به عمل می‌آورد. این محصول علاوه بر آب بند کردن سطح در برابر فشار مثبت، نسبت به فشار منفی نیز مقاوم است. آب بند دو جزئی ما نه تنها به صورت یکپارچه بر روی سطوح قابل اعمال است بلکه برای آب بند کردن ترک‌ها و شکستگی‌های سطح بتن نیز استفاده می‌شود.

از دیگر مزایای این محصول می‌توان به تنوع رنگ، خشک شدن سریع، دوام بالا و مقاومت به تابش مستقیم نور خورشید اشاره کرد.

با وجود عایق رطوبتی اکسیرور، برای آب بند کردن پشت بام‌، نورگیر و فضای سبز دیگر نیازی به ایزوگام نیست. عایق رطوبتی بر اساس رزین‌های پایه آب تولید ‏شده و دارای چسبندگی بسیار خوب بر روی سطوح سیمانی و بتنی، گچی و حتی آسفالت می‌باشد.
اکسیرور برای آب بند کردن سطوح داخلی مخازن و استخرهای بتنی نیز چاره‌ای اندیشیده است. این عملیات به دو صورت تک جزئی و دو جزئی با توجه به براورد کارشناسان از شرایط، قابل اجراست.
در صورت تمایل به کسب اطلاعات از چگونگی عملکرد عایق رطوبتی و انواع آب بند اکسیرور می‌توانید متن زیر را بخوانید یا با ما تماس بگیرید!

اکسیرور

بالاترین کیفیت

عایق رطوبتی

عایق رطوبتی

عایق رطوبتی جهت عایق ‏کاری و آب‌بندسازی دیوارهای مرطوب و سطوح کف نم‌دار نظیر پشت بام، کف آشپزخانه، ‌کف سرویس‌ بهداشتی و کف ‏حمام استفاده می‌شود. ‌این پوشش، می‌تواند جایگزین مناسبی برای عایق‌های سنتی مانند قیر وگونی، آسفالت و یا ایزوگام ‌باشد. ‏عایق رطوبتی بر پایه آب و در نتیجه دوست‌دار محیط زیست است. این پوشش مقاومت بالایی نسبت به تابش نور مستقیم نور خورشید دارد.‏

در صورت نیاز به افزایش استحکامِ عایق‌های رطوبتی به عنوان مثال در مکان‌های پرتردد، اجراکاران اکسیرور یک لایه توری در هنگام اعمال این عایق بر روی سطح اعمال ‏می‌کنند. از دیگر ویژگی‌های این محصول می‌توان به طول عمر بالا و رنگ سفید آن اشاره کرد که کمترین میزان جذب گرما را داراست.

شنبه تا پنجشنبه 8 تا 17
دفتر مرکزی : 02166302519
مشاوره : 09127043189 - 09193063056
info@exiror.com
اکسیرور

شرکت اکسیرور به کوشش جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر در زمینه تولید و اجرای تخصصی انواع کفپوش‌های پارکینگی، صنعتی، آزمایشگاهی، آنتی استاتیک، ساختمانی و سه بعدی شروع به کار نمود. رنگ کفپوشی مورد استفاده در پروژه‌های مختلف این شرکت با بهترین مواد اولیه و رعایت کلیه اصول استاندارد و توجه به نکات علمی و فنی در تمامی مراحل، تولید می‌شود.

دفتر مرکزی : 02166302519
مشاوره : 09127043189 - 09193063056
ایمیل: info@exiror.com

اکسیرور

شرکت اکسیرور به کوشش جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه‌های تهران و امیرکبیر در زمینه تولید و اجرای تخصصی انواع کفپوش‌های پارکینگی، صنعتی، آزمایشگاهی، آنتی استاتیک، ساختمانی و سه بعدی شروع به کار نمود. رنگ کفپوشی مورد استفاده در پروژه‌های مختلف این شرکت با بهترین مواد اولیه و رعایت کلیه اصول استاندارد و توجه به نکات علمی و فنی در تمامی مراحل، تولید می‌شود.